மீண்டும் பாணின் விலையில் மாற்றம்

அதிகரிக்கப்பட்ட பாணின் விலையை மீண்டும் பழைய விலைக்கே குறைப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தீர்மானத்தை அகில இலங்கை பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் எடுத்துள்ளது.

இத்ற்கு முன்னதாக 450 கிராம் நிறையுடைய பாண் இறாத்தல் ஒன்றின் விலையை 5 ரூபாவினால் அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

கோதுமை மா ஒரு கிலோ 08 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பாணின் விலையை அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் எவ்வாறாயினும் அதிகரிக்கப்பட்ட விலையை மீண்டும் குறைக்க தீர்மானித்துள்ளதாக அகில இலங்கை பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.