பெரிய வெங்காயத்திற்கான விசேட பண்டங்களுக்கான இறக்குமதி வரி அதிகரிப்பு

நிதி அமைச்சினால் பெரிய வெங்காயத்திற்கான விசேட பண்டங்களுக்கான இறக்குமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, ஒரு கிலோகிராம் பெரிய வெங்காயத்திற்கு அறிவிடும் விசேட பண்டங்களுக்கான வரி 15 ரூபாவிலிருந்து 50 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது

குறித்த அதிகரிப்பு நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது