உடன் அமுலாகும் வகையில் மற்றுமொரு கிராம சேவகர் பிரிவு முடக்கம்

கொரோனா அச்சம் காரணமாக நாட்டில் மற்றுமொரு கிராம சேவகர் பிரிவு உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி அநுராதபுரம் – தேவானம்பியதிஸ்ஸபுரயின் 295ஏ, கிராம சேவகர் பிரிவு உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி தகவலை அரசாங்கத் தகவல் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.