மன்னார் மாவட்ட மொத்த தேர்தல் முடிவுகள்

வன்னி தேர்தல் தொகுதியில் மன்னார் மாவட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்சி வாக்குகள்

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி 20266

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்-சைக்கிள் 1246

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி- மீன் 1288

சுயேச்சை குழு – கோடரி 2568

ஈபிடிபி- வீணை 2097

பொது ஜன பெரமுன- மொட்டு 11050

ஐக்கி மக்கள் சக்தி- டெலிபோன் 14640