தேசிக்காய்க்கு திடீரென வந்த கிராக்கி - ஒரு கிலோ எவ்வளவு தெரியுமா?

வவுனியா வர்த்தக நிலையங்களில் ஒரு கிலோ கிராம் தேசிக்காய் 1500 ரூபா வரை விற்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அந்தவகையில் சிறியளவிலான தேசிக்காய் ஒன்று 20 ரூபாவுக்கும் சற்று பெரிய தேசிக்காய் ஒன்று 30 ரூபாவுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

வவுனியா வர்த்தகர்கள் ஒரு கிலோ கிராம் தேசிக்காயை 800 ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செய்து அதனை 1500 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்கின்றனர்.

தற்போதைய நிலையில் வர்த்தக நிலையங்கள், சந்தைகளில் தேசிக்காய்க்கு பாரிய தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது.

கடுமையான வரட்சி காரணமாக தேசிக்காயின் விலை இவ்வாறு அதிகரித்துள்ளதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.