தாய்லாந்தில் குகையில் சிக்கிய 12 சிறுவர்கள் பின்னால் இருந்த மிகபெரிய சக்தி! உலகிற்கே பாடம் கற்பித்த அரிய நிகழ்வு

தாய்லாந்து குகையில் 17 நாட்களாக அகப்பட்டிருந்த 12 சிறுவர்கள் & பயிற்றுனர் மீட்பு.இது செய்தி என்பதை விட பல பாடங்களை உலகிற்கு கற்பித்த இந்த நூற்றாண்டின் மறக்கமுடியாத நிகழ்வாகும்

"நம்பிக்கை" என்ற எஞ்சியிருந்த அந்த ஒற்றை வார்த்தையின் பலம் மட்டுமே 9 நாட்கள்(முதன்முறையாக 4km தொலைவில் கண்டுபிடிக்கப்படும் வரை) அவர்களை உயிரோடு வைத்திருந்தது.

மேலும் "நம்பிக்கை" என்ற ஒற்றை வார்த்தை மட்டுமே, 9 நாட்களாக 4 km தூரம்வரை பல அசாத்தியங்களை தாண்டி அவர்களை கண்டுபிடிக்க முக்குளிப்பாளர்களுக்கு உதவியதாகும்.

நம்பிக்கை மற்றும் திட்டமிடல் இந்த இரண்டும் தான் அசாத்தியமான பாதை வழி அத்தனை பேரையும் உயிரோடு மீட்டுவருவதை சாத்தியமாக்கியது

தியாகம் என்ற ஒற்றை குணம் தான் தன் உயிரை பணயம் வைத்து பல மணிநேரம் பயணித்து சுவாசத்தை அச்சிறுவன்களுக்கு வழங்கி விட்டு தன் சுவாசத்தை பாதிவழியில் நிறுத்திக்கொண்டது

புத்தகப்படிப்போடு மட்டும் நின்றுவிடாது.முக்குளிப்பு துறையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டது தான் அந்த மிரட்டல் பாதைவழி ஒரு வைத்தியனை செல்லவைத்து 13 உயிர்களின் நலனை பேணவைத்தது.

பிரார்தனை என்ற ஒற்றை வார்தை தான் 17 நாட்களாக மழைகாலத்தில் கூட மழையை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்து.

சாத்தியமில்லை என்பது எதுவுமில்லை என்பது சிலி சுரங்க விபத்தின் மீட்புக்கு பிறகு மறுபடியும் ஒருமுறை நிரூபணம்.