தமிழர்களை அழிக்க கிழக்கில் களமிறக்கப்பட்ட நவீன ஏவுகணை

கிழக்கிலங்கையில் தமிழர்களை அழிக்க ராஜபக்க்ஷர்கள் திட்டமிட்டு வியாழேந்திரனை களமிறக்கியுள்ளதாக அவதானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அத்துடன் மகிந்த ராஜபக்க்ஷ மற்றும் கோட்டபாய ராஜ பக்க்ஷ ஆகியோரால் கிழக்கில் களமிறக்கப்பட்ட நவீன ஏவுகணையே இந்த வியாழேந்திரன் என்றும் அவதானிகள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழர்களை பலவீனப்படுத்தி, மிக நுணுக்கமாக தமிழர்களை அழிக்க களமிறக்கப்பட்ட ஒருவரே வியாழேந்திரன் என்றும் அவர்கள்குறிப்பிட்டுள்ளனர் .

இந்நிலையில் பெளத்த மதவாதிகளிடம் இருந்து வட கிழக்கை பிரித்து தனி தமிழீழம் ஈழம் வாங்கி தர போகிறேன் என வியாழேந்திரன் கூறிவருவதனையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

மேலும் இதை நம்புவதற்கு ஒரு சிலருக்கு கடினமாகவே இருந்தாலும் என்றோ ஒரு நாள் புரியும் போது, எதுவும் செய்ய முடியாமல் நாதியற்று போயிருப்போம் எனவும் அவர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.