மாத இறுதிக்குள் சாரத்களுக்கு காத்திருக்கும் ஆப்பு!!

பல்வேறு போக்குவரத்து விதிமுறை மீறல்கள்தொடர்பில், 25 ஆயிரம் ரூபா வரையில் அபாரதம் அறவிடுவது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் இந்த மாத இறுதிக்குள் வெளியிடப்படும் என, வீதி பாதுகாப்பு தொடர்பான தேசிய சபை தெரிவித்துள்ளது.

தற்சமயம், இது தொடர்பான ஏற்பாடுகள், இடம்பெற்று வருவதாக, சபையின் தலைவர் சிசிர கோத்தாகொட தெரிவித்துள்ளார்.