இலங்கை மக்களிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி

இலங்கை மக்களிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி

அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான விலை குறைப்பு தொடர்பான வர்த்தமானியை வெளியிடவுள்ளதாக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கான விலை குறைப்பு; வர்த்தமானி அனுப்பிவைப்பு!

அண்மையில் விலைகள் குறைக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடர்பிலான அறிக்கை நுகர்வோர் சபைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நுகர்வோர் அதிகார சபையின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அதற்கமைய புதிய விலைகள் அடங்கிய வர்த்தமானியை வாழ்க்கைச் செலவு குழுவில் இன்று சமர்ப்பித்து அதற்கான அனுமதியைப் பெறவுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

வாழ்க்கை செலவுக்கான குழு பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதியில் இன்று கூடவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.