நாடா­ளு­மன்ற அடி­தடி தொடர்­பில் விசா­ரணை!!

நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் நாடா­ளு­மன்­றத்­தி­னுள் மோத­லில் ஈடு­பட்­டது தொடர்­பில் விசா­ரணை நடத்­தப்­ப­டும் என்று பிரதி சபா­நா­ய­கர் திலங்க சும­தி­பால தெரி­வித்­தார்.

பிணை­முறி விவ­கா­ரம் தொடர்­பில் நேற்­று­முன்தி­னம் நடை­பெற்ற நாடா­ளு­மன்ற அமர்­வின் போதும் நாடா­ளு­மன்­றம் ஒத்­தி­வைக்­கப்­பட்ட சம­யத்­தி­லும் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ ளி­டையே கைக­லப்பு ஏற்­பட்­டது. இதில் சில நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் காய­ம­டைந்தனர். இது தொடர்­பில் பிரதி சபா­நா­ய­கர் தெரி­வித்­த­தா­வது:

நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் இவ்­வாறு நடப்­பதை அனு­ம­திக்க முடி­யாது. முன்­மா­தி­ரி­யாக நடக்க வேண்­டி­ய­வர்­கள் சபைக்கு மத்­தி­யில் இவ்­வாறு சண்டை பிடிப்­பதை நியா­யப்­ப­டுத்த முடி­யாது. மோதல்­கள் தொடர்­பில் எவ­ரும் எழுத்­து­மூல முறைப் பாடு செய்­ய­வில்லை.

கட்­சித் தலை­வர்­கள் சிலர் விசா­ரணை நடத்­து­மாறு கோரி­யுள்­ள­னர். நாடா­ளு­மன்­றக் காணொ­லிக் காட்­சி­க­ளைப் பெற்று ஆரா­ய­வுள்­ள­தா­கக் குறிப்­பிட்­டார்.

இந்த மோதல் சம்­ப­வம் தொடர்­பில் சபா­நா­ய­கர் அலு­வ­ல­கம் வெளி­யிட்­டுள்ள செய்­திக் குறிப்­பில் கூறப்­பட்­டுள்­ள­தா­வது, கட்­சித் தலை­வர் கூட்­டத்­தில் எடுக்­கப்­பட்ட முடி­வின் பிர­கா­ரமே தலைமை அமைச்­ச­ருக்கு நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் சிறப்பு அறி­விப்­பொன்றை வெளி­யிட சந்­தர்ப்­பம் வழங்­கப்­பட்­டது.

ஆனால் எதிர்க்­கட்சி நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் இதற்கு இடை­யூறு செய்­தார்­கள்.

ஏற்­க­னவே திட்­ட­மிட்டே பதா­கை­கள் எடுத்து வந்து கூட்டு எதி­ரணி சபை நடு­வில் கோஷம் எழுப்­பி­ய­தாக ஆளும் தரப்பு குற்­றஞ் சாட்­டி­யுள்­ளது. இரு தரப்­பும் சபை நடு­வில் பதி­லடி வழங் கிக் கொண்­டன என்­றுள்­ளது.