98 சோடிக் காளை­களுடன்- மாட்டு வண்­டிச் சவா­ரி!!

இலங்கை மாட்­டு­வண்டிச் சவாரி வர­லாற்­றில் 98 சோடிக் காளை­கள் பங்­கு­பற்­றிய மாட்­டு­வண்­டிச் சவா­ரிப் போட்டி கிளி­நொச்­சி­யில் நேற்று இடம்­பெற்­றது.

கிளி­நொச்சி சவா­ரிச் சங்­கத்­தின் ஏற்­பாட்­டில், அக்­க­ரா­யன் சவா­ரித் திட­லில் போட்டி இடம்­பெற்­றது. இதில் 98 சோடிக் காளை­கள் கலந்து கொண்­டன. 5 பிரி­வு­க­ளா­கப் போட்­டி­கள் இடம்­பெற்­றன.