இலங்கையில் நடந்த பயங்கரம்!! நீங்களும் அவதானம்..

கவனக் குறைவினால் பயணித்த பாரவூர்தி ஒன்று 40 அடி பள்ளத்தில் வீழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

பதுளை - மல்ன்கமுவ பாலத்தின் கீழ் வீழ்ந்து இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

விபத்தில் கயாமடைந்த பாரவூர்தியின் சாரதி மற்றும் உதவியாளர் பதுளை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சாரதியின் கவனக் குறைவினால் குறித்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக காவற்துறை தெரிவித்துள்ளது.