வடக்கில் அரசியலுக்குள் நுளையும் இராணுவம்?? அறிவித்தார் கேர்ணல் ரத்னபிரிய...

வடக்கில் மாற்று அரசியலுக்கு தலைமைத்துவம் வழங்குவதற்கு தயாராகவே இருக்கின்றேன்.” என்று முல்லைத்தீவு, விஸ்வமடு சிவில் பாதுகாப்பு படைப் பிரிவிற்கு பொறுப்பாக இருந்த லெப்டினென்ட் கேர்ணல் ரத்னபிரிய பந்து நேற்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அவர் வழங்கிய நேர்காணலிலேயே அவர் இந்த அறிவிப்பை விடுத்தார்.

விஸ்வமடு சிவில் பாதுகாப்பு படைப் பிரிவிற்கு பொறுப்பாக இருந்த கேர்ணல் ரத்னபிரிய பந்துவுக்கு 2018 ஜனவரியில் இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் அதிருப்தி காரணமாக பதவிகாலம் முடிவடைவதற்கு முன்னரே இராணுவ சேவையிலிருந்து கேர்ணல் ரத்னபிரிய பந்து ஓய்வுபெற்றுள்ளார்.

இவ்வாறானதொரு பின்புலத்திலேயே அரசியலில் அதுவும் வடக்கு அரசியல் களத்தில் குதிப்பதற்கு விருப்பம் வெளியிட்டுள்ளார்.