இலங்கையில் முதன்முறையாக அடையாளம் காணப்படாத அதிசய பறவை!

இலங்கையில் முதன்முறையாக அடையாளம் காணப்படாத பறவை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

வனவிலங்கு அதிகாரிகள் இந்த விடயத்தை தெரிவித்துள்ளனர்.

சிலாபத்தில் நேற்று முன்தினம் இந்தப் பறவை இனங்கண்டுள்ளது. இந்த நிலையில், பிரதேச மக்கள் இணைந்து பிடித்து வனவிலங்கு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.

இரவில் இந்த பறவை முத்துபன்த்திய பகுதிக்கு வந்துள்ளது. கழுகின் பதத்தை கொண்டுள்ள இந்த பறவை, 109 சென்றிமீற்றர் நீளத்தில் உடல் அமைந்துள்ளது.

இந்த பறவை தொடர்பில் தகவல்களை பெற வனவிலங்கு அதிகாரிகள் முயற்சித்து வருகின்றனர்.

இது போன்ற ஒரு பறவையை இதற்கு முன்னர் ஒரு போதும் இலங்கையில் அவதானித்ததில்லை என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

பறவையின் உடலில் சிறு காயங்கள் காணப்பட்டமையினால் வனவிலங்கு அதிகாரிகள் சிகிச்சை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.