வடக்கு - கிழக்கு பகுதியே வருகால ஜனாதிபதியை தீர்மானிக்கும்!

இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலில் இம்முறையும் வடக்கு - கிழக்கு வாக்களிப்பே தாக்கத்தை செலுத்துமென இந்திய தூதரக தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.

குறிப்பாக தென்னிலங்கையில் வாக்களிப்பு வித்தியாசம் குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்கதாக இருக்கமாட்டாதென தெரியவருகின்றது.

ஆகக்கூடியது இருதரப்பிற்குமான வாக்கு வித்தியாசம் சுமார் இரண்டு இலட்சம் வரை இருக்கலாமென கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் வடக்கு வாக்குகள் கூடிய தாக்கத்தை செலுத்துமென தெரியவருகின்றது.

2015ம் ஆண்டைய தேர்தல் போன்று மைத்திரி பெற்ற வாக்குகளை வடக்கு - கிழக்கில் ஒரு ஜனாதிபதி பெற்றால் வெற்றி உறுதியாகுமென அத்தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதனிடையே கொழும்பை மையமாக வைத்து போலியான செய்திகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்டுவருகின்றது.

இவை பெருமளவில் தாக்கம் செலுத்தா விட்டாலும் வடக்கு - கிழக்கு பகுதியே வருங்கால ஜனாதிபதியை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய பகுதி என மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.