இறப்பு எப்போதுவரும் என கண்டறியும் கருவி !

ஒருவர் எத்தனை வயது வரை வாழ முடியும் என்பதை ரத்த பரிசோதனை மூலம் கண்டறிய முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மனிதனின் வாழ்நாள் மற்றும் முதுமை போன்ற தகவல்களை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாது என்பார்கள்.

ஆனால் இந்த கூற்றையும் பொய்யாக்கும் வகையில் மனிதனின் ஆயுளைக் கண்டறியும் ரத்த பரிசோதனை ஆய்வு ஒன்றை அமெரிக்காவில் உள்ள யாலே பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர். இதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட இதுபோன்ற பல்வேறு ஆய்வுகள் உயிரணுக்களின் மூலக்கூறு மாற்றங்களை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டவை.

ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட புதிய ரத்த பரிசோதனை மூலமாக மனிதனின் உண்மையான வயது, ஆயுட்காலம் எவ்வளவு? எவ்வளவு நாட்கள் வாழ முடியும் என்பதை கண்டறிய முடியும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆராய்ச்சி குழுவானது அமெரிக்காவின் தேசிய சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பரிசோதனையில் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தரவுகளில் இருந்து முக்கியமான 42 மருத்துவ நடவடிக்கைகளை பகுப்பாய்விற்காக எடுத்துக் கொண்டுள்ளது.

இந்த தரவுகள் பல ஆண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்களை ஆய்வு செய்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். 1988 மற்றும் 1994ம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் 10,000 பேரின் ரத்த மாதிரிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தகவல்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு தேர்வு செய்தது. அவர்களுக்கான இறப்பு அபாயத்தை தீர்மானித்த காரணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டன.

இதேபோல் 1999 மற்றும் 2010ம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் 11,000 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு வாழ்க்கை முறை, மருத்துவ வரலாறு போன்ற காரணிகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

குளுகோஸ் அளவுகள், வெள்ளை ரத்த அணுக்கள், ஆல்பினின் அளவுகள், கல்லீரல் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட புரதங்கள் என 9 காரணிகள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. இதன் மூலம் வயது மற்றும் இறப்புக்கு காரணமாக காரணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் சிறப்பானதாக இருந்ததாக ஆய்வு குழு தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் இறப்புக்கான காரணிகளை கண்டறிந்து பிரச்னை ஏற்படுவதற்கு முன்பாக அவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் சரிசெய்வதன் மூலம் ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்கலாம்.